Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Zenay Cosmetics, zoals deze beschikbaar is gesteld door Zenay Cosmetics. Op deze pagina staat altijd de meest recente versie. Wij geven in deze verklaring aan welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag, op de website en aanverwante applicaties, diensten en hulpmiddelen (hierna de ‘webwinkel’ genoemd), zoals onze communicatie per e-mail en pushnotificaties (hierna de ‘communicatie’ genoemd). Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Voor het afhandelen van bestellingen en het bieden van een persoonlijke gebruikerservaring verwerken wij privacygevoelige gegevens. Onze privacyverklaring is altijd van toepassing op alle persoonsgegevens die Zenay Cosmetics verwerkt van iedereen die weleens contact met ons heeft (gehad).

Voor welke doelen worden er persoonlijke gegevens verzameld?

Zenay Cosmetics verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht voor welke doelen wij deze persoonsgegevens verwerken:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Om jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
  • Om jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten af te stemmen op jouw behoefte
  • Omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen herleiden naar een persoon. Je kunt hierbij denken aan naam en achternaam, locatiegegevens, internetprotocoladres, identificatiecookies en andere unieke gegevens zoals je klantnummer.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, verwerken wij verschillende soorten persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door het gebruik van onze website of diensten:

Cookies: wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze website en dienstverlening te verbeteren. In onze cookie policy en op de website van de consumentenbond kun je meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.
Loginformatie: om de website en onze dienstverlening beveiligen, laten werken en fraude op te sporen en te voorkomen hebben we bepaalde gegevens nodig, zoals het apparaat type en IP-adres (om het apparaat te herkennen), type browser (om internetpagina’s te kunnen bekijken) en informatie over activiteiten op onze website en over surfgedrag over verschillende websites elders (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).
Om het winkelen zo aangenaam mogelijk te laten zijn slaan wij met jouw toestemming persoonlijke gegevens, feedback die we ontvangen en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten op zodat wij de website kunnen personaliseren.
Persoonlijke gegevens die je actief aan ons verstrekt door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen, een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch met de klantenservice of met Elithair communiceert via Social Media. Wij gebruiken deze gegevens voor verschillende doeleinden;
-Het afhandelen van jouw betaling
-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
-Om goederen en diensten bij je af te leveren
-Om jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
-Wij hier wettelijk toe verplicht zijn bijhouden van onze administratie en boekhouding, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Als je besluit een recensie te schrijven, of om een reactie achter te laten, kun je er zelf voor kiezen of je jouw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt.
Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij jouw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Account aanmaken
Als je een account via de website aanmaakt, slaan we je persoonlijke gegevens op zodat je eenvoudig vervolgbestellingen kunt plaatsen.Je hoeft dan alleen een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven, zodat je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Bestellen
Als je online een bestelling wilt doen zonder een account aan te maken, vragen wij je om persoonlijke gegevens in te vullen die wij nodig hebben voor het afhandelen van de order, zoals je voor- en achternaam, het factuur- en bezorgadres en je e-mailadres. We hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Betalingen
Aankopen op de website kun je op verschillende manieren betalen en worden afgehandeld door onze payment provider Mollie of Rabobank. Het is afhankelijk van de gekozen betaaldienst welke persoonlijke gegevens hierbij worden verwerkt, zoals;

Betaalwijze;
Gegevens die verband houden met de betaalwijze zoals het soort kaart, een deel van het kaartnummer en de vervaldatum;
IP-adres van uw mobiele apparaat of uw computer
Locatie en tijd;
Land van herkomst van de creditcard/pinpas.
Op welk platform je de betreffende aankoop hebt gedaan;
Transactiegegevens;

Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden om onze dienstverlening te verbeteren. Ook gebruiken we deze informatie om fraude te herkennen en op te sporen, misbruik tegen te gaan en het afhandelen van de overeenkomst. Bijvoorbeeld door een terugbetaling te doen. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Klantenservice
Het is mogelijk om via verschillende manieren contact op te nemen en communicatie wordt afgehandeld via diverse kanalen. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, zoals

Persoonlijke gegevens;
Contact gegevens;
Gegevens die verband houden met het verzoek;
Inhoud correspondentie en gespreksnotities;
Locatie en tijd;
Gespreksopname in geval van telefonisch contact;
Via chat; de verwijzende website en op welke pagina je bent als u de chat opstart;
Via e-mail; gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.
Via sociale media; houd er rekening mee dat gebruikte kanalen persoonlijke gegevens kunnen verzamelen; het privacy beleid van een derde partij is van toepassing.
Wij gebruiken deze gegevens om vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Nieuwsbrief
Wij kunnen gebruik maken van persoonlijke gegevens, zoals je naam, geslacht, geboortedatum, adres en aankoopgeschiedenis voor het versturen van de nieuwsbrief. Zo kunnen we je informeren over de ontwikkeling van de website en onze diensten personaliseren, bijvoorbeeld door het aanbieden van persoonlijke aanbiedingen en acties zoals goodies en promoties. Wanneer je dit niet meer op prijs stelt, kun je jezelf uitschrijven via onze website of een e-mail sturen naar info@zenay.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wordt verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zenay.nl, dan kunnen wij eventueel de nodige stappen ondernemen om informatie te verwijderen.

Zijn mijn gegevens veilig?

Wij respecteren je privacy en behandelen je persoonlijke gegevens met vertrouwen. Ook hechten wij belang aan jouw vertrouwen en respecteren wij wederzijds jouw persoonlijke levenssfeer. We houden ons bij de verwerking van persoonlijke gegevens daarom aan wettelijke bepalingen.

Hoe wordt privacygevoelige informatie beveiligd?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zenay.nl

Wil je jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zenay Cosmetics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zenay.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link.

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Zenay Cosmetics
Wester Ven 62
1132 RC Volendam
Nederland
info@zenay.nl
+31 6 429 561 48

Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met je toestemming gebruiken of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen zullen wij je daarbij vragen om jezelf adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wat is de bewaartermijn van privacygevoelige gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Andere persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: maximaal een jaar, met het doel om in voorkomende gevallen contact met je op te nemen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal 3 jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Het delen van persoonsgegevens met derden

Wij zullen je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, zoals bij het uitvoeren van je bestelling zoals transporteurs, logistieke bedrijven en banken, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zenay Cosmetics) tussen zit. Wij gebruiken daarvoor de volgende computerprogramma’s of -systemen:

DPD en PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om het pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD en PostNL delen. DPD en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD en PostNL onderaannemers inschakelen, stellen DPD en PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Silvasoft
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Silvasoft. Wij delen naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Silvasoft is tot geheimhouding verplicht en zal gegevens vertrouwelijk behandelen. Silvasoft gebruikt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Gmail
Wij nemen e-maildiensten af van Gmail. Gmail verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Gmail heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Google Docs
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Google Docs. Wij delen naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Google Docs is tot geheimhouding verplicht en zal gegevens vertrouwelijk behandelen. Google Docs gebruikt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Mollie 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt naam, adres en woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

WordPress en WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress en WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Siteground. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Siteground heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Siteground is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

SiteGround
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Siteground. Siteground verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Siteground heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Daarnaast is Siteground op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Ook maken wij voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Siteground. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Siteground heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

PayPal 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt naam, adres en woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal ‘s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Mailpoet
Onze website maakt gebruik van Poetmail, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Mailpoet. Mailpoet zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hierop klikt zul je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Je persoonsgegevens worden door Poetmail beveiligd opgeslagen. Mailpoet maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mailpoet behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Zenay Cosmetics op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Toepasselijke recht

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze privacyverklaring zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Bedrijfsgegevens

Wester Ven 62, 1131 RC Volendam, Nederland, info@zenay.nl, +31 6 429 561 48
Btw-identificatienummer: NL00466247B95, KvK-Amsterdam: 88844072